"Alpinism is the art of going through the mountains confronting the greatest dangers with the biggest of cares. What we call art here, is the application of a knowledge to an action." Rene Daumal. 

TERMENI SI CONDITII

Ascensiunea pe munte este o activitate inerent riscantă și în timpul practicării căreia, indiferent de măsurile de prevenție și asigurare care se iau de către organizator/ghidul montan, pot surveni incidente / accidente. Fiecare participant la o tură montană își asumă aceste riscuri în funcție de rolul pe care îl are: ghid montan sau persoană ghidată.


Fiecare rol vine la pachet cu un set de responsabilități bine delimitate. În această secțiune descriem condițiile în care poți participa la turele organizate de către Alpine Adventure Romania. 

Te rugăm să citești cu atenție aceste condiții. În cazul în care nu ești de acord cu acestea, ne pare rău dar nu ne poți însoți în tură.

Ascensiunea pe munte este o activitate inerent riscantă și în timpul practicării căreia, indiferent de măsurile de prevenție și asigurare care se iau de către organizator/ghidul montan, pot surveni accidente care pot provoca rănirea sau decesul celui care practică această activitate. Participantul la ascensiunea montană înțelege clar riscurile acestei activități și își asumă aceste riscuri, precum și responsabilitatea consecințelor acțiunilor proprii.

Ascensiunea pe munte este o activitate care implică efort fizic intens, voință din partea participantului de a atinge obiectivul stabilit în condiții de oboseală accentuată, utilizarea de echipament montan individual minimal și stăpânirea de către participant a unei  tehnici minimale privind deplasarea pe munte, eficientă și în condiții de siguranță, indiferent de teren. Participantul la ascensiunea montană înțelege clar că acești factori sunt esențiali în atingerea obiectivului propus.

Eșecul de a atinge obiectivului ascensiunii montane (fie că acesta se referă la atingerea vârfului sau parcurgerea unui anumit traseu), dacă aceasta se datorează factorilor enumerați mai jos, nu se poate imputa de către participant organizatorului în următoarele situații:

–     lipsa pregătirii fizice manifestată în timpul ascensiunii printr-un grad ridicat de extenuarea fizică;

–     îmbolnăvirea/accidentarea sau starea precară de sănătate a participantului;

–    lipsa determinării necesare de a atinge obiectivul în condiții de oboseală accentuată și/sau de vreme care permite atingerea obiectivului în condiții de siguranță relativă;

–     lipsa echipamentului montan individual care să permită participantului efectuarea ascensiunii;

–     vremea, condițiile dificile ale terenului și ale rutei spre obiectiv, riscuri obiective cu probabilitate mare de materializare (ex.: risc ridicat de avalanșă, risc ridicat de căderi de pietre, vânt foarte puternic, frig extrem etc.) nu permit efectuarea ascensiunii în siguranță.

Ascensiunea montană se face în cele mai multe cazuri cu grup de participanți și organizatorii sunt responsabili de întregul grup și în consecință își vor distribui sprijinul pe durata ascensiunii către toți participanții la ascensiune, în funcție de numărul acestora, condiția fizică și psihică a participanților, șansele de reușită ale participanților, etc., și nu doar unui participant. În cazul în care participantul face parte dintr-un grup ghidat format din mai multe persoane își asumă că ghidul montan nu îl poate sprijini/ajuta exclusiv în timpul turei montane. 

Urcarea și coborârea în siguranță pe munte a tuturor participanților este cel mai important aspect al unei ascensiuni montane. În condițiile în care există motive întemeiate care ar putea periclita siguranța participanților la ascensiune (ex: vreme nefavorabilă, condiții de producere a unor avalanșe, extenuare fizică, vânt puternic, frig extrem etc.), este responsabilitatea organizatorului să decidă amânarea ascensiunii sau întreruperea ei și să dispună întoarcerea pentru a asigura siguranța grupului. Participantul înțelege, își asumă această posibilitate și va acționa conform instrucțiunilor conducătorului grupului dacă va interveni o astfel de situație.

În cazul în care unul dintre membrii grupului se accidentează sau se îmbolnăvește în timpul ascensiunii, participantul înțelege că responsabilitatea conducătorului grupului este în primul rând de a pune persoana respectivă în condiții de siguranță pentru ca acesta să poată primi ajutor medical de specialitate.

Deplasarea pe munte se face în grup și este organizată de către conducătorul grupului pentru a asigura condiții maxime de siguranță în funcție de teren și vreme. Participantul înțelege aceasta și își asumă respectarea deciziilor organizatorului privind modul de deplasare pe munte.

În situațiile în care unul dintre participanți, dacă prin comportamentul său din timpul ascensiunii îi deranjează pe ceilalți membri ai grupului, prin comiterea unui act ilegal, prin nerespectarea programului de ascensiune stabilit de conducătorul grupului sau a deciziilor acestuia din timpul ascensiunii, prin lipsa sa de pregătire fizică sau datorită tehnicii sale precare pune în pericol siguranța celorlalți membri ai grupului sau poate conduce la neîndeplinirea obiectivului ascensiunii de către ceilalți membri ai grupului, atunci conducătorul grupului va putea decide imediat să excludă acest participant din cadrul programului ascensiunii.

În situațiile în care organizatorul decide realizarea ascensiunii pe o anumită rută și/sau retragerea din traseu, fără atingerea obiectivului, din cauza condițiilor nefavorabile și participantul refuză respectarea deciziei acestuia, responsabilitatea continuării rutei sau a ascensiunii îi revine integral participantului, organizatorul neavând nicio responsabilitate față de siguranța acestuia.

Participantul îl va informa pe organizator cu privire la toate aspectele privind sănătatea sa proprie a căror manifestare în timpul ascensiunii ar putea să pună în pericol siguranța sa și/sau a celorlalți participanți, respectiv ar putea să conducă la neatingerea obiectivului ascensiunii.

Este de așteptat ca participantul să dețină o condiție fizică bună la momentul începerii ascensiunii.

Participantul la ascensiune va avea asupra sa toate elementele de echipament individual așa cum acestea i-au fost comunicate în avans de către organizator.

Participantul se va auto-evalua în permanență în timpul ascensiunii cu privire la capacitatea sa mentală și fizică de a continua ascensiunea și îi va comunica imediat ghidului dacă poate sau nu continua ascensiunea, respectiv îl va informa dacă au apărut probleme de sănătate.

Participantul va respecta programul ascensiunii așa cum acesta este stabilit de către organizator și va respecta deciziile luate în timpul ascensiunii de către ghid.

Participantul este responsabil în permanență de lucrurile sale personale (bagaje, echipament, bani, acte etc.), pierderea sau deterioarea nefiind imputabilă organizatorului.

Participantul este de acord ca organizatorul, în timpul ascensiunii, să realizeze și să utilizeze poze și filme în care acesta apare.

Organizatorul este responsabil de realizarea programului ascensiunii (rută, etape, durată etape, mod aclimatizare, orele între care se realizează ascensiunea etc.),  comunicarea acestuia către participanți și a modificărilor care eventual sunt operate în timpul ascensiunii și de punerea în aplicare a programului.

Organizatorul va transmite participanților la ascensiune lista echipamentului individual necesar fiecărui participant pentru realizarea ascensiunii.

Ghidul verifică echipamentul participanților la plecarea în călătorie și la momentul începerii ascensiunii.

Ghidul este responsabil de deplasarea în siguranță a membrilor grupului. Acesta și ceilalți însoțitori vor echipa traseul cu asigurări atunci când acesta consideră că sunt necesare pentru siguranța membrilor grupului sau atunci când participantul solicită aceasta.

Ghidul va avea în permanență echipamentul necesar grupului pentru realizarea asigurărilor din traseu.

Ghidul evaluează în permanență condițiile din timpul ascensiunii (cele privind vremea, cele privind terenul pe care îl parcurge ruta și cele privind starea de sănătate și de oboseală ale participanților) și decide dacă ascensiunea poate fi continuată sau nu, respectiv decide dacă anumiți participanți pot sau nu continua ascensiunea.

Ghidul poate decide excluderea din programul ascensiunii a unui participant în condițiile exprimate la punctul II.4.

Ghidul oferă asistență participanților în permanență în timpul ascensiunii pentru a asigura succesul acestora: sfaturi privind tehnica de mers, modul de utilizare corect și eficient al echipamentului, etc..

În caz de necesitate, ghidul organizează acțiuni de salvare.